Website Jacques Bazen
Nyborg

Menu

Bezoek aan Nyborg, 29 april 2009


Nyborg is helemaal niet nieuw, hoewel de naam dat wel aangeeft. Het heeft een omvangrijke Middeleeuwse geschiedenis, maar het is nooit echt tot grote stad uitgegroeid. Ik dacht dat ik een verpauperd dorpje zou aantreffen, leeggelopen doordat vanwege de brug over de Grote Belt er geen economische activiteiten meer zouden zijn, na verlies van de ferry diensten. Maar, de werkelijkheid is anders. Nyborg is een heel aardig stadje met veel historische gebouwen en een rijke geschiedenis. Er werd me vol trots vermeld dat deze plaats in de Middeleeuwen zelfs de hoofdstad van Denemarken is geweest en dat de resten van het koninklijk paleis uit die tijd nog bewaard zijn gebleven. Inderdaad is er nog veel te herkennen uit de Middeleeuwse periode, onder andere een ringvormige bebouwing rond de burcht, iets wat in Nederland ook zichtbaar is in een aantal kustplaatsen met "burg" in de naam.

Kerk van Nyborg

Het oude paleis van Nyborg

Bebouwing in een cirkel rond het paleis

Brug over de Grote Belt

Grote Belt

Duinen van Funen