Website Jacques Bazen
Emden

Menu

Bezoek aan Emden, 15 maart 2008

Emden aan de Eems is een havenstad in het uiterste noordwesten van Duitsland, tegenover Delfzijl. Emden is een stukje groter als Delfzijl, maar is een zelfde soort stad. Of Emden met dezelfde problemen als Delfzijl kampt durf ik niet te zeggen, maar het lijkt me waarschijnlijk, hoewel Emden meer werkgelegenheid in de industrie (Volkswagen fabriek) lijkt te hebben. Het centrum van Emden is vrij nieuw, een triest gevolg van de bombardementen van de Tweede Wereldoorlog. Als havenstad heeft Emden het zeer zwaar te verduren gehad. Een en ander daarover is terug te zien in het bunkermuseum, wat gevestigd is in een van de grote bunkers die nu nog in de stad staan. Verder heeft men eigenlijk alleen het oude stadhuis volledig herbouwd.

Stadhuis van Emden

Plein voor het stadhuis

Met monument

De oude haven de "Ratsdelft" in het centrum

Am Delft...alsof je in Nederland bent

Bij de oude haven staat een poort, de enige rest van de voormalige stadsmuur. En bij die poort lag een interessant schip. Ongetwijfeld een overblijfsel uit de DDR. Dit schip dat ooit de "Deutsch Sowjetische Freundschaft Stralsund" heette, is nu overgeschilderd en heet alleen nog maar "Freundshaft".

De oude havenpoort

Nog wat plaatjes van de haven

Wat foto's van het centrum

De grote kerk van Emden

Bunkers uit de Tweede Wereldoorlog staan nog steeds in het centrum. Waarschijnlijk waren ze nog een tijd na de oorlog in gebruik als noodwoningen.