Website Jacques Bazen
Gronau

Menu

Bezoek aan Gronau, 5 mei 2008

Gronau is een Duits stadje vlakbij de Nederlandse grens, in de buurt van Enschede. Het is net als de regio Twente een stad waarin de textielnijverheid een belangrijke rol speelde. In het noorden van Gronau zijn nog overal sporen van die geschiedenis te vinden, er staan nog vele leegstaande fabrieken, waarvan er tot nu toe slechts enkelen een herbestemming hebben gevonden. Het centrum van Gronau is, zoals zoveel Duitse steden, een mix van oud en nieuw, in de Tweede Wereldoorlog is het overgrote deel van de stad volledig van de kaart geveegd door bombardementen. Misschien nog ingrijpender was het verdwijnen van het grootste deel van de industrie uit Gronau. Een van de industriecomplexen aan het riviertje de Dinkel is verbouwd tot stadspark/plein.

Gronau vanaf een van de bruggen over de Dinkel

Enkele van de herbestemde fabrieksgebouwen

Bijvoorbeeld hier het Rock'n Pop museum

Station van Gronau

Trein naar Enschede

Nog een paar foto's van het herontwikkelde industriegebied

Het winkelgebied van Gronau loopt grofweg gezegd tussen de twee kerken in het centrum, aan de westkant de Katholieke kerk en aan de oostkant de Lutherse kerk. De winkelstraat loopt aan de westkant uit op een pleintje, waar nog een aantal oudere gebouwen te vinden zijn, een van de resten vaqn hoe het er hier voor de Tweede Wereldoorlog uitgezien moet hebben.

De belangrijkste winkelstraat van Gronau

Rooms Katholieke kerk

Ingang van de kerk

Interieur

Marktplein van Gronau

Hervormde kerk

Plein met toren van het oude stadhuis

Hetzelfde plein nogmaals

Nog wat plaatjes van de stad

Autotentoonstelling in Gronau