Website Jacques Bazen
Pargas/Parainen

Menu

Bezoek aan Pargas, 8 mei 2007

Dicht bij Turku ligt het stadje Pargas of Parainen. Pargas is de Zweedse naam en Parainen de Finse naam. Ook al ligt het stadje in Finland, er is hier een Zweedse meerderheid. Dat is nog een erfenis vanuit het verleden, toen Finland nog onderdeel was van Zweden. Pargas ligt aan de rand van de Turku archipel, een eilandenrijk met duizenden kleine eilandjes. Elk jaar komen er wel een of meer eilandjes bij, want de bodem stijgt er behoorlijk snel. Dat komt door de laatste ijstijd, toen de bodem hier ingedrukt werd door een enorme kilometers dikke ijsmassa. Nu het ijs is verdwenen, komt de bodem langzaam weer omhoog, met enkele centimeters per jaar. Zandbanken en ondiepten komen daardoor boven de waterspiegel te liggen en er ontstaan eilandjes.
De stad Pargas zelf is heel mooi en bestaat voor een groot deel uit de traditionele Scandinavische houten huizen.

Straat in Pargas

De Zweedse kerk van Pargas

De toren van de kerk

Het VVV kantoor

De haven van Pargas

Met enorme steengroeve

Kanaal door het centrum