Website Jacques Bazen
Avignon

Menu

Bezoek aan Avignon, 4 januari 2007

Wie aan Avignon denkt, denkt meteen aan de brug. Wel eigenlijk is die er niet echt meer. Bij een overstroming is een groot deel van de brug weggeslagen. Nu staat de brug nog half in de rivier...

De beroemde brug van Avignon, die eigenlijk geen brug meer is.

Niet alleen de brug is bekend in Avignon, de stad zelf is ook best wel een bezoek waard. Dat begint al bij de rand van de binnenstad, waar nog een mooi bewaard gebleven muur omheen staat.

Verder zijn er nog een aantal mooie straten, met typisch Zuid-Franse architectuur. Het was prettig om er te lopen, al was het weer een beetje grauw, hetgeen ook weer z'n weerslag heeft op de foto's. Gelukkig klaarde het later op de dag wat op en was de zon zelfs weer te zien.

Het stadhuis

Het theater

Barokke gevel

Avignon is verder beroemd vanwege de tijd dat de pausen er zaten. In de veertiende eeuw was het pauselijk paleis van Avignon de zetel van de paus van de Rooms Katholieke kerk. Avignon was een veiligere plek, want in Rome wemelde het van de vetes tussen verschillende families die ooit eens een paus hadden mogen leveren. Alleen hier in Avignon werd de paus bijna helemaal afhankelijk van de Franse koning, die gedurende die tijd een enorme invloed had in de kerk. Na ongeveer 70 jaar (door sommigen aan gerefereerd als de Babylonische ballingschap van de kerk) keerde het kerkbestuur weer terug naar Rome. Niet geheel zonder slag of stoot, want eerst waren er ook in Avignon nog een aantal usurpators actief, de zogenaamde tegenpausen van Avignon. Maar aan het begin van de 15e eeuw wist de kerk dit twistpunt te overwinnen en de tegenpausen van Avignon verdwenen van het toneel. In Avignon zelf is het paleis van de toenmalige pausen nog steeds aanwezig. Hieronder staan er een aantal foto's van.

De "St. Pieter" van Avignon, kerk van het pauselijk paleis

En deze kerk van binnen