Website Jacques Bazen
Gyula

Menu

Bezoek aan Gyula, 2 mei 2010


Gyula is een klein stadje in het zuidoosten van Hongarije, maar het heeft een geweldige attractie, een zeer goed bewaard gebleven en gedeeltelijk ook gerestaureerd bakstenen kasteel. Het kasteel is gebouwd aan de oever van de Witte Körös/Cris rivier en was op deze manier door de moerassige omstandigheden prima verdedigbaar. Tegenwoordig is de rivierarm afgesloten, in het kader van rivierkanalisatie en irrigatiewerken, maar het kasteel staat er in ieder geval nog. Gyulai vár, zoals de Hongaren het noemen, is voor het grootste gedeelte gebouwd in de vijtiende eeuw. Alleen het binnenste hoge deel van het kasteel is nog over, de lagere buitenwal met de bastions is volledig verdwenen. Het was erg leuk en zeer de moeite waard om het kasteel te bezoeken, het uitzicht op de stad Gyula is ook erg mooi.

Het kasteel van Gyula

Binnenplaats

Interieur

Diverse kaarten van het kasteel, onder andere ook uit de Ottomaanse tijd

Een van de bastions

Thermaalbaden van Gyula