Website Jacques Bazen
Battle of the Boyne

Menu

Bezoek aan de rivier de Boyne, 28 februari 2007

Zo'n kleine 100 kilometer ten noorden van Dublin loopt de rivier de Boyne. Het is maar een vrij korte rivier qua lengte en hij is ook niet erg breed, maar het is toch de rivier waar een van de belangrijkste veldslagen van Ierland plaatsvond in 1690. De troepen van koning-stadhouder Willem III vochten daar tegen het leger van zijn schoonvader, Jacobus II. Jacobus wilde het koningschap van Engeland weer terughebben, maar vond bij deze rivier uiteindelijk zijn Waterloo. Deze veldslag wordt jaarlijks in Noord Ierland door de Oranjemannen met verschillende marsen herdacht, waarbij die van Portadown het meest berucht is. Deze marsen zijn de herinnering aan de grote en glorieuze protestantse overwinning op het Rooms-katholicisme, althans in de lezing van de Oranjemannen. Omdat ik toch in de buurt was, wilde ik de plaats van de veldslag toch wel graag even bekijken.

Bezoekerscentrum van de slag bij de Boyne

De strijd speelde zich hier af,

Bij de oude brug over de Boyne

Het slagveld

Zijarm van de Boyne, doorwaadbare plaats

De ru´ne van de Mellifont abdij, hoofdkwartier van Willem van Oranje gedurende de strijd

Poortgebouw van de abdij ru´ne

Verkeersbrug over de Boyne, uiteraard van later datum

De rivier