Website Jacques Bazen
Kosovska Mitrovica

Menu

Bezoek aan Kosovska Mitrovica, augustus 2009


Kosovska Mitrovica is een stad in het noorden van Kosovo, genoemd naar de heilige Demetrius uit Griekenland. Mitrovica is een stad met zo ongeveer 70.000 inwoners, en is vanwege de etnische samenstelling zeer verdeeld. Dwars door de stad loopt de rivier de Ibar, die ook gelijk de grens vormt tussen het Servische deel in Noord Mitrovica en het Albanese deel in Zuid Mitrovica, tevens ook het grootste deel van de stad. Op de stadsplattegrond is de loop van de rivier goed te herkennen. Er zijn enkele bruggen die de stadsdelen met elkaar verbinden, maar deze moeten permanent bewaakt worden door de vredesmacht, om onlusten te voorkomen.

Plattegrond van Mitrovica


De spanning tussen de etnische groepen in de stad was zeer voelbaar, en het is tot nog toe de enige keer dat ik me echt onveilig heb gevoeld in Oost Europa. Het schijnt dat er zelfs mensen vermoord worden alleen al omdat ze de foute taal spreken zeg maar, dat soort werk. Een en ander heeft tot triest gevolg dat vrijwel de complete economie tot stilstand is gekomen, waarschijnlijk heeft meer dan de helft van de mensen geen werk. Dat is ook op straat duidelijk te merken, allerlei scharrelaars sprokkelen door schimmige straathandeltjes wat geld bij elkaar.

Straathandeltjes

Zoals gezegd worden de bruggen streng bewaakt door de interventiemacht, vooral de zogenaamde nieuwe brug in het centrum. Deze is het symbool van de verdeeldheid van de stad. Bij de brug staat zelfs een bord met instructies van hoe de brug over te steken. Onvoorstelbaar.

De nieuwe brug

Instructies om de brug over te steken

Roadblock en checkpoint

De rivier de Ibar

De stad zelf maakt een desolate indruk, betonnen muren en prikkeldraad overal om overheidsgebouwen en gebouwen van de VN en de vredesmacht te beschermen. Terwijl ik door de straten liep dringt me scherp de vraag op hoe dit toch ooit zo ver heeft kunnen komen, en hoe ontzettend destructief nationalisme in extreme vorm eigenlijk wel niet is.

Het hoofdkwartier van de VN in Mitrovica

Straatbeeld in Albanees Mitrovica

Monument voor iemand die ongetwijfeld velen gedood heeft, ziet er behoorlijk militaristisch uit

De Servische kant van de rivier ademt een heel andere sfeer uit, opeens Cyrillische letters en autos met Servische nummerplaten en dergelijke.

Servisch Mitrovica

Servisch protest

Drie keer raden in welk deel van de stad dit bekladderde en beschoten verkeersbord staat

Platteland buiten Mitrovica, met vredesmacht patrouille