Website Jacques Bazen
Bourtange

Menu

Bezoek aan Bourtange, 15 maart 2008

Bourtange is een voormalige vesting in een verre oostelijke uithoek van de provincie Groningen. In vroeger eeuwen was Bourtange een strategisch zeer belangrijke plaats, hier lag een heel smalle maar desalniettemin prima begaanbare doorgang door de verraderlijke moerassen van het Bourtanger Moer. De enige drie begaanbare doorgangen waren Coevorden, Bourtange en bij Nieuweschans. Op de kaart uit de 17e eeuw hieronder, is te zien hoe Bourtange op een zandrug in het veen ligt. De akkertjes liggen achter de vesting, die met zijn versterkte punt naar het oosten wijst, de plek waar de vijanden doorgaans vandaan kwamen...

In de negentiende eeuw is de vesting volledig ontmanteld. Alle wallen en grachten werden opgeruimd, gedeeltelijk omdat het allemaal in een ernstig vervallen staat was. Echter, vanaf de jaren 1970 is men weer bezig geweest om het fort te reconstrueren. De beide luchtfoto's uit het museum laten de voor en na situatie prima zien.

Voor de reconstructie

Na de reconstructie

De stellingmolen

Poort

Straatbeeld

Markt op het centrale plein

Hervormde (voormalige garnizoens)kerk

Interieur

Gedenksteen

Synagoge

Interessante manier om een kanon te verplaatsen. Maar met deze kun je echt alleen maar vuurpijlen schieten.

Kazernehuizen