Website Jacques Bazen
Bronkhorst

Menu

Bezoek aan Bronkhorst, 27 juni 2007

Bronkhorst is een van de kleinste dorpen in Nederland, maar beroept zich erop de kleinste stad te zijn van Nederland...Volgens een obscuur documentje uit de mistige Middeleeuwen zou namelijk moeten blijken dat Bronkhorst stadsrechten heeft bezeten. En op zich is dat ook niet zo verwonderlijk, want tot het begin van de negentiende eeuw stond vlak bij het dorp een kasteel, het eeuwenoude domein van de heren van Bronckhorst. En zoals wel vaker gebeurde, werd er in de buurt van zo'n kasteel een stad gesticht. Een ander voorbeeld van zo'n (mislukte) stadsstichting is het Veluwse Staverden. Voor de edele familie van Bronkhorst was het prestige om een heleboel inwoners en een welvarende stad op het grondgebied te hebben. Tevens bracht dit uiteraard de nodige belasting en tolinkomsten met zich mee. Hoe het ook zij, Bronkhorst is ondanks de stimulerende stadsrechten en gunstige belastingtarieven nooit echt uitgegroeid. Een soort Middeleeuwse Eemshaven eigenlijk. Tot op de dag van vandaag wonen er niet meer dan ongeveer 200 mensen in Bronkhorst.

Dorpspomp

Het kerkje van Bronkhorst

Het hotel

Het Dickens museum in Bronkhorst