Website Jacques Bazen
Den Burg, Texel

Menu

Bezoek aan Den Burg, 9 april 2005

Den Burg is de "hoofdstad" van het eiland Texel. In de naam zit iets verborgen van een burcht of kasteel. Zou dat hier vroeger gestaan hebben? Het plaatsje heeft een vrijwel exact cirkelvormig centrum, net als Burgh-Haamstede in Zeeland, of Veurne in BelgiŽ. Hadden deze plaatsen vroeger een verdedigingsfunctie? En als dat zo is, wie verdedigde wat dan tegen wie? Wie zal het zeggen, het is een nog steeds niet geheel opgehelderd mysterie. Misschien was Den Burg wel een kampement van de Vikingen die hier vanuit op plundertocht gingen. Hoe het ook zij, er is weinig meer van te achterhalen. Den Burg nu is heel toeristisch, het heeft een hoog voorzieningenniveau voor zo'n klein plaatsje. Er wonen maar ongeveer 7000 mensen, hoewel dat aantal in de zomermaanden door de toeristen natuurlijk veel groter is.

Om in Den Burg te komen moet je eerst met de veerpont mee, vanuit Den Helder. Er zijn twee boten in de vaart, de Schulpengat en de Molengat. Op de onderstaande foto's kun je ze zien.

Ligging van Den Burg op het eiland Texel (foto: Pieter de Vries, Special Air Photo Services)

Jammer genoeg was het afschuwelijk weer die dag. Zonder auto het eiland bekijken was eigenlijk ondoenlijk. Af en toe regende het een beetje minder hard, zodat ik toch nog wat foto's kon maken, zonder helemaal doorweekt te zijn. Maar veel meer als schuilen voor de regen heb ik die dag niet gedaan.

Kerk van Den Burg

Markt

Ten zuidoosten van Texel ligt het "Hoge berg" gebied. Dat is trouwens maar 15 meter boven de zeespiegel, maar toch wel een indrukwekkend stukje land. Het bestaat uit een stuwwal uit de voorlaatste ijstijd, het Saalien. Het ijs breidde zich echter later weer verder uit nadat de stuwwal was gevormd. Het landijs schoof toen over de reeds gevormde stuwwal heen en zette daar keileem op af. Overal in het Hoge Berg gebied vind je keileem dus dicht aan de oppervlakte, alleen een dun laagje dekzand uit het Weichselien ligt er nog overheen. Door het zand en de keileem in de Hoge berg, wordt het regenwater gezuiverd en kan er goede kwaliteit drinkwater uit de Hoge Berg gehaald worden. Dat was vroeger al bekend, want de Oostindievaarders uit Amsterdam legden eerst aan op de rede van Texel om daar water uit de Hoge Berg in te slaan. Tegenwoordig is de Hoge Berg een beschermd plattelandsgebied. Dat komt bijvoorbeeld door de zogenaamde tuinwallen, de afscheidingen tussen de weilanden. Die tuinwallen, die bestaan uit op elkaar gestapelde plaggen, vind je nergens anders in Nederland.

Uitzicht vanaf de Hoge Berg

met greppels

en tuinwallen

Drinkpoel voor schapen

Oude zandgroeve, nu insectenreservaat