Website Jacques Bazen
Den Hoorn

Menu

Bezoek aan Den Hoorn, maart 2001

Den Hoorn is het zuidelijkste dorp van Texel en ligt aan de rand van de uitgestrekte duinen aan de zuidwestkant van het eiland. Dat is niet altijd zo geweest, de oude naam van Den Hoorn is Het Klif. Tot in de Middeleeuwen aan toe lag dat wat nu Den Hoorn is, aan zee. De duinen zijn pas later ontstaan, doordat telkens grote zandbanken aan de zuidwestkust van Texel "vastgroeien". Het is dan ook niet verwonderlijk dat de inwoners van Den Hoorn zich vroeger vooral met de visserij bezig hielden.

Ligging van Den Hoorn op Texel (foto: Pieter de Vries, Special air photo services)

Polder de Kuil

Vroeger gebruikt als haven van Den Hoorn

Den Hoorn ligt op een uitloper van de overrede stuwwal de "Hoge Berg". Het dorpje ligt dus een stukje hoger dan de omliggende omgeving. Dat is op de onderstaande foto goed te zien. Den Hoorn was een ideale plek om te wonen. Hoog genoeg om droge voeten te houden bij storm.

Dorpsstraat Den Hoorn

Duinen bij Den Hoorn

Strand bij Den Hoorn