Website Jacques Bazen
Ganzedijk

Menu

Bezoek aan Ganzedijk, 15 maart 2008

Zelden kwam in 2008 een dorp zo heftig in het nieuws als Ganzedijk. Er verschenen berichten in de media dat er een soort van volksopstand gaande was. De reden was dat een architectenbureau (architecten zijn vandaag de dag de enigen die denken dat ze de wereld eigenhandig kunnen verbeteren) met de opmerking kwam dat het waarschijnlijk maar het beste was om het verloederde "spookdorp" volledig te slopen. Ganzedijk was vroeger een dorp waar veel landarbeiders en kleine keuterboertjes woonden. Maar gezien de mechanisatie in de landbouw waren eerst de arbeiders niet meer nodig en daarna verdwenen door de optredende schaalvergroting ook de keuterboeren. De volledige economische basis sloeg weg onder Ganzedijk. Voor jongeren was het niet meer aantrekkelijk om hier te komen wonen. Er was simpelweg geen werk. Het gevolg was een groot percentage leegstaande huizen in het dorp. In de huizen die nog wel bewoond waren, zaten vaak werklozen, en/of laagopgeleide sociaal economisch zwakkeren. Een typische technocratische oplossing is dan maar om de boel te slopen, als het er niet meer is, zie je het ook niet meer. Met daadwerkelijk oplossen van problematiek heeft dat niets te maken. In zoverre hebben de overgebleven dorpsbewoners groot gelijk. Maar wat er wel moet gebeuren is nog niet duidelijk... Als je op de foto's kijkt zie je dat er hoe dan ook wel iets zal moeten gebeuren.

Een van de buurtbewoners die ons zag fotograferen dacht dat we op sensatie beluste journalisten waren, en riep tegen haar (nogal fors uitgevallen) honden: "pak ze, pak ze". Journalisten waren we niet, misschien wel ramptoerist?

De Socialistische Partij steunt de actievoerende buurtbewoners

De acties hadden resultaat. Maandag 17 maart kwam in het nieuws dat de plannen van het architectenbureau in de ijskast gingen en dat de bewoners zelf mee mogen praten over oplossingen om de problemen van Ganzedijk aan te pakken. Als een ding op de foto's duidelijk wordt, is dat er problemen zijn in het dorpje. Ik ben blij dat de zelfbenoemde (technocratische) wereldverbeteraars die zich architectenbureau noemen in dit geval zijn teruggezet waar ze horen, namelijk achter de tekentafel om gebouwen te ontwerpen en te tekenen, en niet op de plaats van God te gaan zitten om een soort SimCity te spelen met een bestaande woongemeenschap.