Website Jacques Bazen
Kampen

Menu

Bezoek aan Kampen, 30 januari 2009


Kampen is een stad in Noord-oost Overijssel, met om en nabij de 50.000 inwoners. Het is vanouds een handelsstad, gelegen dicht bij de monding van de rivier de IJssel. Het was een belangrijke handelsstad en daarbij tevens ook Hanzestad. Door de zware concurrentie met Amsterdam liep de handel steeds verder terug en ook de natuur zat niet mee, de IJssel verzandde steeds meer, waardoor scheepvaart steeds moeilijker werd. Er wordt wel verondersteld dat Kampen in de 19e eeuw de boot gemist heeft bij het opkomen van de spoorwegen, het regionale knooppunt van spoorlijnen kwam namelijk in het nabijgelegen en ongeveer even grote Zwolle te liggen, waardoor Kampen meer een achteraf ligging kreeg en zich veel langzamer ontwikkelde dan Zwolle.
Hoe het ook zij, Kampen heeft een leuke oude binnenstad en het is zeker de moeite waard om te bezoeken, er zijn maar weinig Naderlandse steden waar zelfs nog drie stadspoorten bewaard zijn gebleven (Amersfoort is daar trouwens ook een mooi voorbeeld van). Daarnaast zijn er natuurlijk nog diverse prachtige monumenten te vinden, in het bijzonder langs de Oudestraat, waarlangs de bebouwing in Kampen waarschijnlijk begon.
Aan het uiteinde van de Oudestraat staat de Kamper Bovenkerk, een prachtig kerkgebouw, waaruit duidelijk de status te zien is die Kampen eens bezat in de Middeleeuwen. Sinterklaas is de beschermheilige van Kampen, aan hem was de Bovenkerk in de Middeleeuwen voor de Reformatie dan ook gewijd. Dat is wel verklaarbaar, want Sinterklaas is behalve kindervriend ook de beschermheilige van de zeelieden (ook van piraten en prostituees overigens maar dat geheel terzijde).

Bovenkerk, het schip

en de toren

Koornmarktpoort

De IJsselkade

De stadsbrug over de IJssel