Website Jacques Bazen
Klaaswaal

Menu

Bezoek aan Klaaswaal, 29 maart 2008

Klaaswaal, mijn geboortedorp en het dorp waar ik ben opgegroeid, wilde ik graag weer eens een keer bezoeken. Ik ben er al jaren niet meer geweest. Naast het feit dat er veel veranderd is, herken ik het meeste nog blindelings.
Klaaswaal heeft een wat merkwaardige naam, in eerste instantie denk je dan aan een dijkdoorbraakgat, dat ontstond bij het huis van een zekere Klaas of iets dergelijks. Helaas is de oorsprong van de naam in de nevelen van de tijd verdwenen. Op zich is Klaaswaal nog helemaal geen oude plaats, het gebied, de polder en heerlijkheid Cromstrijen werd pas halverwege de zestiende eeuw ingedijkt en Klaaswaal is tegelijkertijd aangelegd. Klaaswaal is een schoolvoorbeeld van een geplande nederzetting, een typisch Hollands dijkdorp, net als het dichtbij gelegen Oud Beijerland en Numansdorp. De Oud Cromstrijense dijk was de oude zeedijk en basis voor het dorp. Dwars op de Oud Cromstrijense dijk (die toen nog gewoon Cromstrijense dijk heette) werd de Voorstraat aangelegd en aan het eind daarvan de belangrijkste openbare gebouwen. Zie het plaatje met het dijkdorpmodel hieronder. Aan de andere kant van de dijk waar de afwateringsvliet in uitstroomde was de haven. Die is verdwenen, alleen de naam havenweg is gebleven. In de voormalige oude haven zijn nu huizen en een kerk gebouwd. Later is het inpolderen verder naar het zuiden doorgegaan en werd Zuid Cromstrijen ingepolderd, de plek waar nu Numansdorp ligt. De haven was toen overbodig geworden en niet meer verbonden met het Hollands Diep.

Model van een dijkdorp

De Oud Cromstrijense dijk

Nogmaals de Oud Cromstrijense dijk

De Voorstraat

Hervormde kerk van Klaaswaal

Voormalige gemeentehuis

De haven van Klaaswaal is gedempt, alleen de havenweg is er nog. In de haven staat nu een kerk.

De molendijk, de belangrijkste verkeersader door het dorp

Huizen aan de Molendijk

De afwateringsvliet

Straatbeeld

Mijn geboortehuis aan de Paardebloemstraat

Kaart van de Hoekse Waard