Website Jacques Bazen
Koog aan de Zaan

Menu

Bezoek aan Koog aan de Zaan, 4 maart 2008

Koog aan de Zaan is een dorp of buurt, dat is niet helemaal duidelijk, in de sterk verstedelijkte gemeente Zaanstad. Koog aan de Zaan ligt aan de westoever van het riviertje de Zaan, op zich niet zo verwonderlijk. Koog betekent zoiets als een hoger gelegen plaats. Koog aan de Zaan is een sterk geindustrialiseerde plaats, voornamelijk voedingsindustrie is hier gevestigd. Waar je ook loopt, je ziet altijd wel ergens rokende schoorstenen tussen de huizen door.

Pont over de Zaan, de brug ligt eruit.

Panorama over de Zaan

Straatbeeld

Kogerpark

Molen van Koog

Kerk