Website Jacques Bazen
Naardermeer

Menu

Bezoek aan het Naardermeer, 24 november 2006

Het Naardermeer ligt in het Gooi in de provincie Noord Holland, tussen Naarden, Weesp en Muiden. Het meer heeft een lange geschiedenis van menselijk ingrijpen. Twee keer is geprobeerd om het meer groog te leggen, maar beide keren waren onsuccesvol. De eerste keer was het te gevaarlijk, militair gezien. Het meer bleek een goede en goedkope manier om optukkende Spaanse troepen uit Amsterdam weg te houden, zodat de drooglegging werd stilgelegd. De tweede keer dat men probeerde het Naardermeer droog te leggen was in de negentiende eeuw, maar ook toen was het niet zo succesvol, de bodem was te zuur, waardoor er weinig groeide en er was teveel opborrelend grondwater (kwelwater) wat vanaf het Gooi komt stromen, waardoor het economisch beslist niet rendabel was om de polder droog te houden. Na een tijdje liet men de nieuwe polder gewoon weer onder lopen. Het gemaal dat de polder droogmaalde is er echter nog steeds. Als er niets zou gebeuren, zou het Naardermeer binnen de kortste keren verlanden en een moerasbos worden. meer informatie over het meer is te vinden op: www.natuurmonumenten.nl/naardermeer.

Het Naardermeer is nu natuurgebied en zeer in trek bij vogels

Rietkragen in het meer

Het oude gemaal waarmee het meer drooggemalen is in de 19e eeuw

Jammer dat de snelweg zo dichtbij is...veel geluidsoverlast