Website Jacques Bazen
Nieuwegein

Menu

Bezoek aan Nieuwegein, 9 oktober 2008

De eerste associatie die ik met Nieuwegein heb is jaren 1970 bouw, bestaande uit saaie eenvormige bouwblokken. En voor een groot deel klopt dat ook wel, ondanks verwoede pogingen van het gemeentebestuur om aan het imago te werken. Maar daar is niet alles over Nieuwegein gezegd. Het is namelijk zo dat vroeger hier de Hollandse waterlinie liep, met een heel stelsel van forten en waterlopen. Fort Jutphaas is een mooi voorbeeld van zo'n fort. Ook Vreeswijk, het stadsdeel dat bij de sluizen van het Merwedekanaal bij de Lek ligt, is zwaar gefortificeerd (geweest). Vreeswijk is al een veel ouder plaatsje wat in Nieuwegein is geincorporeerd. Vreeswijk is echter meer dan de moeite waard om te bekijken, en heeft ook volkomen terecht de status van beschermd stadsgezicht.

Waterlopen van de Hollandse waterlinie rondom voormalig fort Jutphaas

Voormalig fort Jutphaas

Voormalig fort bij Vreeswijk

Dijk bij Vreeswijk

en sluis in het Merwedekanaal

Vreeswijk

Hervormde kerk van Vreeswijk

Ophaalbrug

Rooms Katholieke kerk van Vreeswijk