Website Jacques Bazen
Nieuweschans/Neuschanz

Menu

Bezoek aan Nieuweschans, 15 maart 2008

Nieuweschans is een grensfort op de grens van Duitsland en Nederland. Ooit lag de schans, het fort, met de noordkant aan zee (dat wil zeggen de Dollard) en met de zuidkant vlak aan het Bourtanger moeras/veengebied. Nieuweschans was dus een strategisch belangrijke stad, en lag op een van de weinige plaatsen waar het mogelijk was om Groningen binnen te komen. Later kwam Nieuweschans door inpoldering van grote stukken Dollard enerzijds en uitdroging en ontginning van het Bourtanger moeras anderzijds meer in het land te liggen en verloor het zijn strategische betekenis. In de negentiende eeuw werd de vesting opgeheven en werd Nieuweschans een agrarisch dorp. Vandaag de dag profileert Nieuweschans zich als kuuroord, doordat er zout water met geneeskrachtige mineralen in de bodem zit. Voor mijn gevoel is dat een beetje bla bla en gaat het gewoon om een zoutdiapier met Zechstein zout, en volgens mij is dat wat daar uit de kraan komt gewoon normaal simpel zout water. Maar goed, als mensen ervoor willen betalen, en zich voor de gek willen laten houden, waarom niet eigenlijk?

Het hart van vesting Nieuweschans, heeft beschermd dorpsgezicht

Het wachtlokaal

De garnizoenskerk

De oude vesting op een stoeptegel, alle wallen zijn afgebroken

Het kuuroord