Website Jacques Bazen
Oosterschelde stormvloedkering

Menu

Bezoek aan de Oosterschelde stormvloedkering, augustus 1996

De Oosterschelde stormvloedkering is opgeleverd in 1986. Ik kan me dat nog goed herinneren, ook al was ik toen nog maar een klein jochie. Dit was Nederlands grootste waterbouwkundige prestatie tot dan toe, en ik voelde me zo trots dat mijn land zoiets kon maken! Inmiddels staat de kolos er twintig jaar en nog steeds is het een bijzonder bouwwerk. De kering heeft beweegbare schuiven die dichtgedaan kunnen worden bij storm, als het water een bepaald niveau bereikt, het zogenaamde sluitpeil. De gebieden achter de dam, worden dan beschermd.

Luchtfoto van de Oosterschelde stormvloedkering (bron: Google Earth)

de kering bij storm (bron:www.neeltjejans.nl)

En van de schuiven

Laatste pijler in voormalige bouwput

Boot langs de kering