Website Jacques Bazen
Oud Beijerland

Menu

Bezoek aan Oud Beijerland, 29 maart 2008

Oud Beijerland is een stadje in de Hoekse Waard, een van de Zuid Hollandse eilanden ten zuiden van Rotterdam. Oud Beijerland is de grootste plaats van het eiland en heeft als zodanig een centrumfunctie voor de regio. Oud Beijerland is wat ik het schoolvoorbeeld van een Hollands dijkdorp zou noemen. Om het dijkdorp te verklaren: Men neme een dijk, plaatse daarop een dwarsstraat en men noeme die Voorstraat. Aan het eind van die voorstraat plaatse men een kerk en een gemeentehuis. Langs de Voorstraat plaatse men de voorzieningen afgewisseld door woonhuizen. Parallel aan de Voorstraat legge men twee Achterstraten aan. Aan de andere kant van de dijk, op het punt waar de Voorstraat op de dijk uitkomt, grave men de dorpshaven. Dorp compleet! Zie ook de onderstaande afbeelding voor een grafische weergave van het Dijkdorp model.

Model van het dijkdorp

Het bijzondere is dat Oud Beijerland eigenlijk vroeger anders heette. De Hoekse Waard is vanaf de 16e eeuw langzaam ingedijkt, tot het de huidige vorm gekregen heeft. De landsheer Lamoraal van Egmond, de graaf zonder hoofd, heeft Oud Beijerland gesticht en het genoemd naar zijn vrouw Sabine van Beijeren. Bayernland zou dus eigenlijk nog een betere naam zijn voor het stadje. Het voorvoegsel oud is erbij gekomen om het dorp te onderscheiden van de dorpen in de later ingedijkte polders, Nieuw Beijerland en Zuid Beijerland. Vanuit Oud Beijerland ging de inpoldering verder naar het zuiden, richting Klaaswaal en uiteindelijk Numansdorp.
Op de plaats waar Oud Beijerland ligt, kwam het afwateringskanaal uit op de Oude Maas. Het hart van Oud Beijerland is dus eigenlijk een afwateringssluis in de dijk.

De Voorstraat

De voorstraat met afwateringskanaal

Het voormalige gemeentehuis van Oud Beijerland

Kerk van Oud Beijerland

De haven

De Oude Maas

De rivierdijk, uitgangsbasis voor de aanleg van het dorp, nu winkelstraat.

Basisschool van meester 't Hart, heb ik één jaar op gezeten, leuk om terug te zien