Website Jacques Bazen
Ouwerkerk

Menu

Bezoek aan Ouwerkerk, augustus 1996

Ouwerkerk was een van mijn stops op het "rondje Oosterschelde" wat ik die dag deed op de fiets. Ruim 170 kilometer, langs de Oosterschelde zeearm. Het gebied rond Ouwerkerk is heel bekend vanwege het gat wat hier in de dijk geslagen is tijdens de watersnoodramp van 1953. Ouwerkerk werd heel zwaar getroffen, bijna 20% van de bevolking verdronk die nacht. Daarna duurde het nog maanden voordat het gapende gat in de dijk gedicht was. Bij het dichtmaken van het gat in de dijk werden afzink caissons gebruikt die de Geallieerden in de Tweede Wereldoorlog ingezet hadden tijdens de invasie in NormandiŽ.

Informatiebord bij het vroegere dijkdoorbraakgat

De caissons waarmee de gaten gedicht zijn

Schapen in het buitendijks gebied

Schorren en slikken bij Ouwerkerk

Een aantal kilometer naar het westen ligt nog een enorm voormalig dijkdoorbraakgat, de Schelphoek. Ook dit gat is met caissons gedicht, zoals op onderstaande foto is te zien.

De schelphoek