Website Jacques Bazen
Schokland

Menu

Bezoek aan Schokland, september 2007

Schokland is een bijzonder stukje Nederland, een verdronken (of juist net andsersom) eiland in de Noord Oost Polder. Schokland is een laatste restje van het veen dat in dit deel van het land overvloedig aanwezig was, maar door de Zuiderzee langzaam maar zeker werd verzwolgen. In het midden van de 19e eeuw werden de laatste Schokkers geŽvacueerd omdat de situatie te gevaarlijk geworden was. Echter, de drooglegging van de Noord Oost Polder heeft het voormalige eiland bewaard. Echter, doordat de grondwaterspiegel tegelijkertijd ook gedaald is, is het veen aan het inzakken. Wellicht is over honderd jaar het eiland definitief verdwenen, door inklinking van het veen.

Schokland museum in Middelbuurt

IJstijdrest, zwerfkei

Middelbuurt

Zeewering bij Middelbuurt