Website Jacques Bazen
Sneek/Snits

Menu

Bezoek aan Sneek, 10 mei 2008

Sneek is een stad in Friesland, met een kleine 35.000 inwoners. Dat aantal maakt de stad voor Friese begrippen aardig groot, omdat Sneek in een vrij landelijk en dunbevolkt gebied ligt. Sneek is op deze plaats ontstaan, omdat er hier een kanaal voor de handel gegraven moest worden, omdat de Middelzee (ooit een kleine versie van de Zuiderzee dwars door Friesland heen) steeds verder dichtslibde. De ligging aan de waterweg bezorgde Sneek een gunstige positie voor handelsactiviteiten. Sneek groeide uit tot een regionaal industrieel centrum. Echter, de perifere ligging van Sneek heeft ervoor gezorgd dat de stad nooit echt de mogelijkheid heeft gehad om door te groeien. Sneek blijft een leuke stad, met een binnenstad die een groot deel van de oppervlakte van de hele stad beslaat.

Bekendste landmark van Sneek, de Waterpoort uit 1613

De stadsgracht

Straatbeeld

De grote kerk, let op het houten torentje ernaast.

Nogmaals de grote kerk

St. Martinuskerk

Monument

School naast de kerk

Station