Website Jacques Bazen
Steenbergen

Menu

Bezoek aan Steenbergen, 31 maart 2007

In het noordwesten van de provincie Noord Brabant ligt Steenbergen, een oud stadje met een geschiedenis als vestingsstad. Op de luchtfoto hieronder, van Google Earth, is dat nog steeds goed te zien. Van Willemstad, via Steenbergen en Halsteren liep in vroeger tijden de Brabantse waterlinie naar Bergen op Zoom. Deze linie moet Holland en Zeeland veilig stellen voor aanvallen vanuit het zuiden. Steenbergen was in deze waterlinie helaas de zwakste schakel en is vele malen veroverd, gedurende de tachtig jarige oorlog. Toen men uiteindelijk echt werk maakte van de fortificaties, kostte dat zoveel onderhoud, dat de stad in de achttiende eeuw bijna aan de bedelstaf raakte. Die situatie herstelde zich wel weer nadat aan het begin van de 19e eeuw de vesting werd opgeheven, maar Steenbergen heeft zich nooit verder ontwikkeld dan een klein regionaal centrum.

Luchtfoto van de vestingstad Steenbergen

De grote kerk van Steenbergen, gebouwd door Cuypers

De relatieve ligging van Steenbergen gaat in de toekomst een stuk beter worden, het stadje komt aan het nieuwe gedeelte van de A4 te liggen. Dat betekent dat Steenbergen rechtstreeks aan de verbinding tussen Antwerpen en Amsterdam komt te liggen. Maar niet iedereen is daar even blij mee... Men vreest de geluidsoverlast en luchtvervuiling.

Protest tegen aanleg van de A4

De haven van Steenbergen

Een paar plaatjes van de hoofdstraat van Steenbergen

De heraut, beeld van de stadsomroeper