Website Jacques Bazen
Atlanterhavsvegen

Menu

Bezoek aan de Atlanterhavsvegen, september 2007

De Atlanterhavsvegen is een stuk weg van ongeveer tien kilometer door de archipel van Kristiansund. Deze kustweg op de grens van land en water verbindt de eilandjes in de archipel door middel van dijken en de kenmerkende Noorse hoge bruggen met elkaar. Deze Atlantische kust is zeer ruig en de Atlantische oceaan kan er flink tekeergaan. Op deze dag is het grijs en hangen de wolken laag. Af en toe breken ze open en valt er een striemende najaarsregen. Het gevoel dat het bij me oproept is niet anders dan wat ik van te voren verwacht had. Een stuk bevestiging van een cliché inderdaad, maar toch blijft de leegte en de verlatenheid van deze uithoek van Europa beslist indrukwekkend. Ik vraag me af hoe het leven moet zijn in de kleine dorpjes die er her en der in dit gebied tegen de fjordhellingen neergekwakt lijken te zijn. Het leven moet, zeker vroeger, hard en eenzaam geweest zijn, en misschien nog steeds wel. Ik geloof ook niet dat het heden ten dage een gemakkelijke job is om hier als visser je brood met vis te verdienen.

Informatiebord

Monument

Bijna kale rotsen, waar alleen wat gras en mos kan groeien

Uitzicht over de Atlantische oceaan