Website Jacques Bazen
Ozd

Menu

Bezoek aan Ozd, 9 juli 2007

Ozd is een klein dorp in het hart van TranssilvaniŽ, ver afgelegen van alle doorgaande wegen. De bereikbaarheid van het door heuvels ingeklemde dorp is dan ook minimaal. Alleen een stoffige grindweg leidt naar het dorp. Het leven in Ozd is nog behoorlijk traditioneel, en gezien de geringe mogelijkheden die het dorp biedt voor jongeren, is er een enorme trek van mensen naar de steden. Ozd staat zonder enige twijfel aan het begin van een massale rurale exodus.

De weg naar Ozd

Op weg naar Ozd zijn in de Transsylvaanse heuvels, hoewel enigszins bemistigt door de stofwolken, nog veel door herders geleide koeienkuddes te zien. Elk dorp hier heeft zijn eigen kudde, die op de gemeenschappelijke groengronden geweid worden. Op onderstaande foto staan de koeien van het dorp Ozd, terwijl ze bij de waterput staan te drinken. Bijna iedereen in het dorp werkt in de landbouw en heeft 1 of 2 koeien, naast wat ander kleinvee en een paar hectare akkerland. Iedere morgen zoeken de koeien zelf hun kudde op en aan het eind van de middag kunnen ze zonder enig probleem ook zelf weer hun eigen stal vinden. Dat is een prachtig gezicht.

De koeienkudde van Ozd

Aangezien Ozd in een bergpas ligt en vroeger voor de aanleg van hoofdwegen en spoorwegen op een redelijk strategisch belangrijke plaats lag, was men genoodzaakt om hier ook wat verdedigingswerken aan te leggen en zodoende is het kasteel van Ozd ontstaan. Dat kasteel is nu ernstig vervallen, maar het is in bezit van een stichting die hier op het terrein een afkickcentrum heeft. Deze stichting heeft ook een Nederlandse poot, de Bonuspastor foundation in Kampen (www.bonuspastor.ro) Met behulp van vrijwilligers en fondsenwerving probeert men om het afkickcentrum draaiend te houden en het kasteel te renoveren.

Het kasteel van Ozd

Voormalige graanschuur van het kasteel, nu afkickcentrum

In het dorp zelf valt niet zoveel te beleven, het is er erg stil. Af en toe rijdt er een paardenkar voorbij, maar dat is het dan ook wel zo'n beetje.

De kerk van Ozd

Huis in Ozd,

met pleehok buiten...lekker in de winter!

Het museum van Ozd

De "supermarkt" van Ozd