Website Jacques Bazen
Turda/Torda/Thorenburg

Menu

Bezoek aan Turda, 17 augustus 2007

Turda is een stad in de Westelijke Karpaten in RoemeniŽ. Turda is niet zo heel groot, maar het is wel een stad met een aardig centrum. Ook heeft de stad een lange geschiedenis. Turda is altijd een mijnstad geweest, er werd vooral zout gedolven. Vooral de Duitstalige Transsylvaanse Saksen hebben een grote invloed gehad op de stad. Turda was aan het eind van de Middeleeuwen een belangrijke stad in TranssylvaniŽ. Het edict van Turda van 1568 is nog steeds interessant. Dit edict was de eerste keer in Europa dat godsdienstvrijheid werd vastgelegd. In andere delen van Europa vonden godsdienstoorlogen plaats, bijvoorbeeld de 80 jarige opstand tegen Spanje in Nederland. In TranssylvaniŽ werd toen een basis gelegd voor een systeem waarbij niet langer de vorst of de staat uitmaakte bij welke kerk de onderdanen zouden moeten horen.

Het marktplein, tegelijk hoofdstraat, van Turda

De Rooms Katholieke kerk van Turda

Herdenking van het edict van Turda

Interieur van de Rooms Katholieke kerk

Plein met het theater van Turda

De Lutherse kerk van Turda

Interieur

Orthodoxe kerk van Turda

Toegangspoort tot de markt van Turda